Arquivo

Sexting

Imaxes de menores a través da Rede

Comentámolo xa en máis dunha ocasión neste mesmo blog, pero volvemos insistir no tema das imaxes (vídeos ou fotografías) subidas a Internet. Todos os días seguen aparecendo nos medios de comunicación noticias alarmantes sobre adolescentes que ven cómo as imaxes que eles mesmos gravaron se difunden por toda a Rede. A última, a ocorrida na Coruña onde un grupo de mozos e mozas, menores de idade, viron como os vídeos que eles e elas mesmos gravaron e enviaron se foron transmitindo a través de WhatsApp.

Estamos afeitos a dar consellos sobre a inconveniencia de colgar imaxes comprometidas nas redes sociais, ou envialas a través de sms. Pero os avances nos medios dixitais provoca que cada vez sexa máis doado facelo e máis rápido se transmiten. Antes, subir unha foto a unha rede social, implicaba ter a foto almacenada no ordenador, conectarse á rede, e subila. Pouco despois iso foi máis fácil, porque se podía facer a través do teléfono se se tiña a aplicación móbil da rede social. Aínda así isto implicaba unha serie de accións que, aínda que pouco, levaban o seu tempo. Pero na actualidade desde unha aplicación como WhatsApp se pode gravar directamente a foto ou vídeo e enviala instantaneamente, sen necesidade de máis pasos intermedios. Polo tanto facilítase a pouca ou ningunha reflexión sobre os riscos que se están correndo ao facelo. Moito máis se esas imaxes son tomadas nun contexto de euforia producida polo alcohol e o ambiente festivo entre amigos e compañeiros. E unha vez enviado o arquivo, xa non hai nada que facer.

Pero non hai que ser hipócritas e querer crer –e facer crer– que a mocidade de hoxe en día carece de valores, que noutros tempos non ocorrían estas cousas… Internet non produce nin propicia estes comportamentos. O único que fai é multiplicar os seus efectos. Os “xogos” deste tipo sempre foron propios de adolescentes, só que antes non se difundían da maneira que se fai agora.

Internet é unha gran ferramenta, moi potente. E hai que aprender a regular esa potencia. Os adolescentes están, en todos os ámbitos da vida, probando e ensaiando, coñecendo os seus límites. É lóxico que as comunicacións a través da Rede tamén se proben. E meterán en moitas ocasións a pata, unhas veces con máis transcendencia que outras. Desde logo non é prato de bo gusto o ver unhas imaxes en situacións comprometidas difundidas e comentadas por toda a Rede.

É fundamental tomar conciencia de que Internet, en todas as súas manifestacións, incluídas as aplicacións móbiles, é un tema fundamental na educación dos menores. Mentres se siga pensando que é algo accesorio, non se poderán atallar estes problemas. Mentres os pais e nais non se tomen en serio o formarse nas ferramentas de Internet, pouco se poderá facer. Mentres o profesorado non tome conciencia de que se deben formar para non só saber aplicar as ferramentas da Rede na aula, senón tamén para coñecer os seus riscos e poder orientar ao seu alumnado, pouco se poderá facer. Mentres os poderes públicos se limiten só a adoptar medidas de carácter penal para protexer aos menores dos riscos da Rede, pouco se poderá facer. Mentres os políticos sexan os primeiros en facer mal uso das redes sociais, subindo eles mesmos imaxes comprometidas, facendo comentarios fóra de ton en Twitter ou en Facebook ou cargando ao erario público enormes e inapropiados consumos de datos e telefonía, pouco exemplo se poderá dar ás novas xeracións.

Alegraríame moito coñecer iniciativas de amplo espectro nas que se atallase a educación na Rede non como algo puntual e como reacción a un suceso, senón como algo permanente e traballando na escola, a familia, os medios de comunicación, o tecido asociativo. E incidindo nos aspectos positivos de Internet, porque só dese xeito se poderán previr os riscos que tamén existen.

Tu comentario/O teu comentario

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.